I terapi er tryghed og tillid en forudsætning for et vellykket forløb. I mit terapeutiske arbejde gør jeg mig umage for, at møde hver enkelt klient åbent og med respekt for den enkeltes integritet og forskellighed fra alle andre. Jeg forsøger at skabe tryghed ved at give en nærværende respektfuld kontakt.

Parterapi

Hvorfor parterapi? Fordi parterapi kan hjælpe til at afdække og bevidstgøre, det mønster et par ubevidst gentager, når noget bliver svært. Når man føler sig forladt, ikke set, ikke mødt, kritiseret ikke god nok, magtesløs, så beskyttet man sig mod at blive såret ved enten at trække sig eller gå til angreb dybest set, fordi man er i tvivl om det aller vigtigste i en nær relation, tilliden til, at du er der for mig, betyder jeg noget for dig.
Det er et dybtliggende menneskeligt behov, at være sammen med nogen, når vi har det svært, men mange har oplevet det modsatte i deres opvækst. Vores relationshistorie har betydning for, hvordan vi agerer i forholdet til vores partner. Ved at opdage, hvordan vi siden vores barndom har beskyttet og forsvaret os mod at blive såret, så kan vi bedre forstå vores egen og vores partners følelsesmæssige reaktioner i svære situationer. Det er ikke dig eller din partner, der er noget galt med, det er det mønster, der er imellem jer, når noget bliver svært, og I mister kontakten med hinanden, der er problemet, og det mønstre kan ændres med hjælp fra terapeuten.
Så er I kørt fast i jeres parforhold, og har I mistet troen på, at I kan genfinde hinanden, trygheden, tilliden og nærheden med hinanden, så er det muligt, hvis I begge er indstillet på at ændre det mønster som forhindrer dette.
Lige så vigtig er trygheden og tilliden er i et parforhold, lige så vigtigt er det i terapien, så jeg vil gøre mit bedste for at begge parter føler sig trygge, set og hørt og respekteret. Der er ingen skurke i et parforhold, der er to mennesker, der har hver deres andel i mønstret.

Individuel Terapi

I terapien gør jeg mig umage for at skabe et trygt rum, med respekt for hvert enkelt menneskes historie og livsanskuelse. I mødet med et andet menneske, skabes der mulighed for at opnå en større selvforståelse, og en personlig udvikling. I min verden, er der ikke noget, der er rigtig eller forkert, der er noget der er som det er af mange grunde.
I terapien har jeg fokus på her og nu, på den personlige relationshistorie, og de kropslige reaktioner, og stressniveauet i nervesystemet. Vores selvopfattelse og den måde vi relatere til os selv og andre, har rod i vores tidligere erfaringer med primært vores forældre og andre omsorgspersoner. Der er grundlagt et tidligt relationsmønster, som er ubevidst for os, og som ikke altid er hensigtsmæssigt, og det kan skabe problemer i forhold til andre mennesker. Ved at blive bevidst om det, får vi mulighed for at ændre det.

Tankefelt terapi

Tankefelt terapi - TFT - kombinerer og bygger på Østens viden om energibaner, og kombinerer det med psykologisk samtaleterapi. TFT er et terapeutisk redskab, hvor man ved let tapning på forskellige akupunktur punkter på kroppen frigør energi og skaber balance i vores energisystem, og det giver mulighed for at minimere negative følelser og tanker ved at fastholde kroppens egne helbredende kræfter. TFT er virksomt i forhold stress, angst, fobier, smerte, og traumer. TFT kan også være hjælpsomt for mennesker med ADHD.

Foreninger